Kiểm Định Chất Lượng Hiện Trạng, Đánh Giá Độ An Toàn Sử Dụng Các Bồn Xử Lý Nước Thải, Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Lao Động 2024

Kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải;

Kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải; là dịch vụ kiểm định xây dựng nhằm cung cấp cho các đơn vị quản lý, đơn vị chức năng Nhà Nước một bộ hồ sơ kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải của nhà máy, phù hợp theo theo quy định của Nghị định 46/2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

=>> Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; và các văn bản liên quan.

Quý III/2022; Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum (VCQC) tiến hành kiểm định chất lượng hiện trạng các bồn xử lý nước thải của nhà máy phục vụ đánh giá độ an toàn sử dụng, khả năng an toàn chịu lực của các bồn xử lý nước thải tại Công ty TNHH Coats Phong Phú – Tp. Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh.

Kiểm định chất lượng hiện trạng - đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022
Hình ảnh: Tổng thể công trình các bồn xử lý nước thải – Kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022;

Đề cương kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử sụng các bồn xử lý nước thải: bao gồm Quan sát, kiểm tra tổng thể và chi tiết hiện trạng hạng mục công trình;

Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện; Kiểm tra cường độ bê tông; Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép; Gắn mốc quan trắc lún và thu thập số liệu ban đầu; Đánh giá độ an toàn sử dụng của các bồn xử lý nước thải hiện hữu. Đề xuất phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn sử dụng.

Kiểm định chất lượng hiện trạng - đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022
Hình ảnh: Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép – Kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022;

Công tác kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải; tại Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum (VCQC) Các công tác kiểm định chất lượng hiện trạng được thực hiện bởi Kỹ sư xây dưng,

Thí nghiệm viên xây dựng, thực hiện kiểm tra, đo đạc, quan trắc và thu thập các thông số kỹ thuật hiện trạng của công trình, lưu trữ, xử lý số liệu theo Tiêu chuẩn xây dựng (TCVN) để đưa vào Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình và đánh giá độ an toàn sử dụng.

Kiểm định chất lượng hiện trạng - đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022
Hình ảnh: Thí nghiệm kiểm tra đặc tính vật liệu xây dựng – Kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022;

Đánh giá kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải; tại Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum (VCQC) các kết quả đã thu thập từ hiện trường được các Kỹ sư xây dựng có chứng chỉ hành nghề xây dựng chuyên sâu, thực hiện phân tích các thông số, mô hình tính toán kết cấu, phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu, đưa ra các giải pháp xử lý những khuyết tật của công trình (nếu có) để bảo dưỡng, bảo trì công trình sử dụng an toàn;

Kiểm định chất lượng hiện trạng - đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022
Hình ảnh: Quan trắc lún công trình – Kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022;

Báo cáo kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải; Là bộ hồ sơ báo cáo kết quả kiểm định chất lượng; làm cơ sở quan trọng để kết luận chuẩn xác chất lượng hiện trạng xây dựng của công trình để tiếp tục bảo dưỡng công trình, tiếp tục khai thác sử dụng an toàn các bồn xử lý nước thải;

Kiểm định chất lượng hiện trạng - đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022
Hình ảnh: Ghi nhận tình trạng công trình – Kiểm định chất lượng hiện trạng – đánh giá độ an toàn sử dụng các bồn xử lý nước thải 2022;

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum(VCQC) là đơn vị kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng có năng lực thực hiện rất nhiều công trình đánh giá an toàn chịu lực kết cấu nhà xưởng phục vụ cho nhu cầu kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và cấp chứng nhận kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng trên khắp cả nước,

có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên thí nghiệm; nhiều kinh nghiệm đánh giá, phân tích cấu tạo kết cấu, kiểm thử cấu tạo vật liệu xây dựng theo hệ thống Quy chuẩn – Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam của rất nhiều công trình nhà xưởng, nhà máy sản xuất. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 096 613 9597 – Mr Hùng.

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

=>> Kiểm Định Chất Lượng Hiện Trạng, Đánh Giá Độ An Toàn Sử Dụng Các Bồn Xử Lý Nước Thải, Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Lao Động

#Kiểm_Định_Chất_Lượng_Hiện_Trạng, #Đánh_Giá_Độ_An_Toàn_Sử_Dụng_Các_Bồn_Xử_Lý_Nước_Thải, #Kiểm_Định_Kỹ_Thuật_An_Toàn_Lao_Động

#Kiem_Dinh_Chat_Luong_Hien_Trang, #Danh_Gia_Do_An_Toan_Su_Dung_Cac_Bon_Xu_Ly_Nuoc_Thai, #Kiem_Dinh_Ky_Thuat_An_Toan_Lao_Dong

Viết một bình luận