Kiểm Định Nhà Xưởng Đánh Giá Định Kỳ Về An Toàn Của Công Trình Xây Dựng, Bảo Trì Công Trình Xây Dựng 2024

Kiểm Định Nhà Xưởng – Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và Nghị định 44/2016/NĐ-CP về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Kiểm Định Nhà Xưởng Đánh Giá Định Kỳ Về An Toàn Của Công Trình Xây Dựng, Bảo Trì Công Trình Xây Dựng 2024

Đầu quý III/2023; Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Kiểm định Chất lượng Công trình VIETSUM đã thực hiện kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng, đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng theo sự ký kết hợp đồng với Công Ty TNHH Em-Tech Việt Nam tại địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng (sau đây gọi là đánh giá an toàn công trình) là hoạt động xem xét, đánh giá định kỳ khả năng chịu lực và các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn.

Thời điểm đánh giá an toàn công trình lần đầu được thực hiện sau thời gian 10 năm kể từ khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật;

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Tổng thể công trình Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình VIETSUM (VCQC) là đơn vị kiểm định chất lượng công trình có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng, chuyên môn kỹ thuật xây dựng, kiến trúc cấu tạo công trình, kỹ thuật vật liệu xây dựng; nhiều kinh nghiệm đánh giá, phân tích kết cấu công trình, kiểm thử vật liệu xây dựng. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 096 613 9597 – Mr Hùng.

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Trắc đạc kiểm tra Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Mục Tiêu Kiểm Định: Xác định chất lượng hiện trạng, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình, đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng; Xác định chất lượng hiện trạng nhằm phục vụ công tác Audit factory, quy trình bảo trì công trình xây dựng;  

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Thí nghiệm kiểm tra Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Chi phí đánh giá an toàn công trình: (Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng)

Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

  1. Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình (nếu có).
  2. Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình.
  3. Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có).
  4. Các chi phí khác có liên quan.
Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra hiện trạng Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng giúp xác định chất lượng hiện trạng công trình, bảo trì công trình xây dựng; Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng.

Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Đo đạc hiện trạng Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng: sẽ kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường về độ an toàn kết cấu công trình nhà xưởng, đặc biệt đối với các công trình đã hết thời gian bảo hành công trình, công trình cũ lâu năm xuống cấp, công trình có dấu hiệu hư hỏng bộ phận kết cấu công trình như nứt, nghiêng, lún, võng… cần đánh giá độ an toàn của kết cấu công trình và các điều kiện liên quan khác;

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Thí nghiệm kiểm tra Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Tại Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình VIETSUM (VCQC) các công tác kiểm tra được thực hiện cụ thể tại hiện trường, thu thập thông số, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình được thực hiện bởi kỹ sư, kiến trúc sư, thí nghiệm viên theo hệ thống tiêu chuẩn xây dựng xác định, cung cấp kết quả đánh giá chuẩn xác cho công trình của quý khách hàng.

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Thí nghiệm kiểm tra Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Đề cương kiểm định kết cấu công trình nhà xưởng – Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng: bao gồm; Quan sát, kiểm tra tổng thể và chi tiết hiện trạng kết cấu công trình; Kiểm tra các khuyết tật, hư hỏng công trình: nứt, thấm, bong tróc, xâm thực môi trường sản xuất; Kiểm tra cường độ bê tông các cấu kiện cột, dầm, sàn; Kiểm tra độ võng dầm, ô sàn chịu lực; Kiểm tra độ thẳng đứng của cột; Kiểm tra độ nghiêng tổng thể công trình; Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình, độ an toàn kết cấu công trình.

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Đề cương Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Báo cáo kiểm định kết cấu công trình nhà – Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng: bao gồm; Cơ sở pháp lý thực hiện; Mục tiêu kiểm định đánh giá; Nội dung kiểm định đánh giá; Kết quả kiểm định đánh giá; Kết luận và kiến nghị; Phụ lục tính toán kết cấu; Phụ lục hình ảnh kiểm định hiện trường; hồ sơ bản vẽ kỹ thuật hiện trạng công trình;

Kiểm định nhà xưởng - Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023
Hình ảnh: Báo cáo kết quả Kiểm định nhà xưởng – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng 2023

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình VIETSUM (VCQC) là đơn vị kiểm định chất lượng công trình có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng, chuyên môn kỹ thuật xây dựng, kiến trúc cấu tạo công trình, kỹ thuật vật liệu xây dựng; nhiều kinh nghiệm đánh giá, phân tích kết cấu công trình, kiểm thử vật liệu xây dựng. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 096 613 9597 – Mr Hùng.

‘’Vietsum đồng hành cùng thàng công cho công trình của quý khách hàng’

Thẻ liên kết nhanh: #Kiểm_Định_Nhà_Xưởng, #An_Toàn_Của_Công_Trình_Xây_Dựng, #Bảo_Trì_Công_Trình_Xây_Dựng, #Kiem_Dinh_Nha_Xuong, #An_Toan_Cua_Cong_Trinh_Xay_Dung, #Bao_Tri_Cong_Trinh_Xay_Dung

#Kiểm_Định_Nhà_Xưởng_Sài_Gòn, #HCMAn_Toàn_Của_Công_Trình_Xây_Dựng_HCM, #Bảo_Trì_Công_Trình_Xây_Dựng_Bình_Duong, #Kiem_Dinh_Nha_Xuong_Sai_Gon, #An_Toan_Cua_Cong_Trinh_Xay_Dung_HCM, #Bao_Tri_Cong_Trinh_Xay_Dung_Binh_Duong

Viết một bình luận