Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực – Kiểm định xưởng giày da 2021

Tại sao cần Kiểm định xưởng giày da Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – chứng nhận an toàn chịu lực nhà xưởng; an toàn chịu lực công trình là gì?

Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng  – Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định xưởng giày da nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của nhà xưởng, cấp giấy chứng nhận cho nhà xưởng đảm bảo đủ khả năng chịu lực cho sử dụng bình thường trong khoảng thời gian nhất định.

Thời gian gần đây đại diện các nhãn hàng và nhà phân phối lớn trong lĩnh vực dệt may và da giày, bao bì đã bắt đầu đặt ra nhiều yêu cầu với các nhà máy về điều kiện an toàn, kết cấu công trình, an toàn hệ thống điện và an toàn phòng cháy chữa cháy như là điều kiện thương mại trong tương lai.

Trong đó công tác kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực nhà xưởng là rất quan trọng.

Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định xưởng giày da nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của nhà xưởng, cấp giấy chứng nhận cho nhà xưởng đảm bảo đủ khả năng chịu lực cho sử dụng bình thường trong thời gian tới.

Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực – Kiểm định xưởng giày da

Hình ảnh: Kiểm định Chứng nhận an toàn chịu lực cho kết cấu nhà xưởng.

Nội dung công tác kiểm định chất lượng nhà xưởng – Kiểm định xưởng giày da:

1. Kiểm tra trực quan hiện trạng công trình

   – Xác định đặc điểm kết cấu chịu lực chính của công trình.

   – Khảo sát, xác định những khuyết tật hư hỏng bề mặt công trình: Ghi nhận chiều dài, chiều rộng, hướng nứt các vị trí nứt tường nhà xưởng

   – Ghi nhận cấu tạo điển hình công trình, chụp hình các vị trí khuyết tật, hư hỏng.

   – Máy thu thập dữ liệu: Thước thép, máy đo khoảng cách laser.

2. Kiểm tra kích thước cấu kiện

   – Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện cột, dầm, sàn tại một số vị trí chịu lực điển hình của công trình.

   – Máy thu thập dữ liệu: Thước kẹp, thước thép

3. Kiểm tra liên kết bulông, bản mã

   – Kiểm tra đường kính, số lượng của liên kết bu lông các mắc liên kết khung kèo thép tại một số vị trí điển hình.

   – Kiểm tra độ xiết chặt liên kết bu lông tại một số vị trí điển hình.

   – Máy thu thập dữ liệu: Thước kẹp, cờlê lực, thước thép.

4. Kiểm tra cường độ bê tông

   – Kiểm tra cường độ bê tông cấu kiện tại một số vị trí điển hình.

   – Máy thu thập dữ liệu: Súng bật nẩy Matest,

5. Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép

   – Kiểm tra cốt thép các cấu kiện tại một số vị trí điển hình.

   – Máy thu thập dữ liệu: Máy Elcometer THD 331, máy khoan tay Bosch, thước kẹp.

6. Kiểm tra độ thẳng đứng

   – Kiểm tra độ thẳng đứng của cột công trình tại một số vị trí điển hình

   – Kiểm tra độ thẳng đứng các vị trí tường bị nứt nhà xưởng

   – Máy thu thập dữ liệu: Trắc đạc – Máy toàn đạc điện tử Leica.

7. Kiểm tra độ võng

   – Kiểm tra độ võng dầm, sàn công trình

   – Máy thu thập dữ liệu: Máy toàn đạc điện tử Leica.

Lập báo cáo kiểm định chất lượng nhà xưởng chứng nhận nhà xưởng – Kiểm định xưởng giày da:

A. Tính toán kiểm tra đánh giá khả năng an toàn chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình. 

B. Kiểm định Chứng nhận kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Khả năng an toàn chịu lực công trình, an toàn nhà xưởng).

C. Xác định tình trạng thực tế của công trình. Khả năng chịu lực công trình, độ an toàn hiện hữu của nhà xưởng.

D. Cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình, chứng nhân chất lượng nhà xưởng.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” —

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597