Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Kiểm định nhà xưởng – Kiểm định xưởng –  Kiểm định lực liên kết bu lông trong quá trình hoạt động sản xuất, vì nhiều lý do khác nhau ảnh hưởng đến hoạt tải sử dụng của nhà xưởng, gây ra những chuyển vị tại các liên kết bu lông làm lỏng, hở các liên kết, giảm chất lượng liên kết bu lông, dẫn đến giảm chất lượng công trình của nhà xưởng.

Sau đây Kiểm định Vietsum xin chỉ dẫn thông tin về mô-men xiết bu lông theo tiêu chuẩn đảm bảo cho liên kết bu lông làm việc:

Tiêu chuẩn Momen xiết Bulong (lực xiết bu lông): Kiểm định lực liên kết bu lông

Các công trình sử dụng liên kết cấu bằng bu lông luôn mặc định lực xiết bu lông áp dụng với dụng cụ xiết tiêu chuẩn và dùng cờ-lê lực thông thường (Torque-Wrench) để kiểm tra lại. Có quy định chi tiết về lực xiết bu lông, dụng cụ & phương pháp xiết, kiểm soát chất lượng liên kết bu lông…tại nhà xưởng:

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước cấu kiện thép (Kiểm định lực liên kết bu lông).

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Hình ảnh: Kiểm tra lực căng trong bu lông bằng cờ lê lực (Kiểm định lực liên kết bu lông)

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Hình ảnh: Kiểm tra momen xiết góc quay của cơ lê lực (Kiểm định lực liên kết bu lông)

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: 

    • Kiểm tra chất lượng liên kết của cấu kiện:

    • Kiểm tra chất lượng bề mặt tiếp xúc cấu kiện:

    • Kiểm tra độ khép chặt của tập bản cấu kiện:

Kiểm tra độ khép chặt của tập bản bằng cách dùng lá chuẩn có chiều dầy 0,3 mm. Nếu tất cả các phía mép của tập bản không hở quá 0,3 mm là đạt yêu cầu.

    • Kiểm tra lực căng trong bulông:

Bulông xem là đạt điều kiện mômen xiết khi kiểm tra đã xiết đến mômen xiết góc quay của cờ lê không được lớn hơn 10° ÷ 15° vòng quay xiết bulông.

Các bulông không đạt được yêu cầu mômen xiết phải được xiết lại cho đến khi đạt yêu cầu. Kết quả kiểm tra được ghi vào nhật ký công trình và biên bản kiểm tra.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỀ DÀY LỚP PHỦ, ĐỘ ẨM CẤU KIỆN:

Không được dùng và phải thay thế tất cả bulông, đai ốc, vòng đệm xuất hiện nứt, có khuyết tật, cong vênh, hỏng ren… cũng như không đủ qui cách. Bulông sau khi xiết đủ lực, đường ren còn thừa ra ngoài đai ốc ít nhất là một vòng ren và không nên quá 3 vòng ren.

Kiểm tra bề dày lớp phủ và độ ẩm cấu kiện nhằm xác định chất lượng độ bền của cấu kiện theo tiêu chuẩn quy định.

HÌNH ẢNH KIỂM TRA GHI NHẬN CHIỀU DÀY LỚP PHỦ

(Thực hiện bằng máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBI1 – tích hợp đầu dò từ tính)

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Hình ảnh: Đo độ dày lớp phủ sơn trên cấu kiện dầm thép

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Hình ảnh: Đo độ dày lớp phủ sơn trên cấu kiện dầm thép (Kiểm định lực liên kết bu lông)

HÌNH ẢNH KIỂM TRA GHI NHẬN ĐỘ ẨM BÊ TÔNG

(Thực hiện bằng máy đo độ ẩm bê tông Kett HI-800) 

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Hình ảnh: Máy đo độ ẩm với đầu dò để đo độ ẩm từ bề mặt bê tông (Kiểm định lực liên kết bu lông)

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2021

Hình ảnh: Đầu dò đo độ ẩm được đưa vào lỗ sàn bê tông (Kiểm định lực liên kết bu lông)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH LỰC LIÊN KẾT BU LÔNG, BỀ DÀY LỚP PHỦ, ĐỘ ẨM CẤU KIỆN

A. Lập báo cáo kết quả tình trạng chất lượng cấu kiện (bề dày, lớp phủ, liên kết bulong…) của nhà xưởng.

B. Kết luận ảnh hưởng của chất lượng cấu kiện đến độ an toàn sử dụng của nhà xưởng. 

C. Kiến nghị phương án xử lý đảm bảo khả năng sử dụng cho các cấu kiện nhà xưởng.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” –

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597